Η παρουσία και η προσφορά του Κέντρου Υγείας «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στο Τουλεάρ της Μαδαγασκάρης έχει χαρακτηρισθεί σαν ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ, επειδή πραγματικά για την πλειονότητα των ασθενών που προσέρχονται είναι η μοναδική επιλογή. Οι άρρωστοι αυτοί, στην πλειοψηφία τους πολύ φτωχοί, υποφέρουν από πολλαπλά και σοβαρά προβλήματα υγείας, τόσο επιπολάζοντα τροπικά λοιμώδη, όσο και άλλα συνήθη μη-μεταδοτικά. Μεταξύ αυτών των αρρώστων συμπεριλαμβάνονται και πολλά παιδιά. Λόγω δυσκολίας πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες, οι άνθρωποι αυτοί αναγκάζονται να διανύουν τεράστιες αποστάσεις για να μπορέσουν να τύχουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ειδικότερα, το ευρύ φάσμα των προσφερομένων παρακλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων, με ελάχιστο κόστος για τους πάσχοντες και δωρεάν για τους φτωχούς, είναι κριτικής σημασίας γιατί αναβαθμίζει πολύ το επίπεδο των ιατρονοσηλευτικων υπηρεσιών της Κλινικής στους ασθενείς, αυξάνοντας τις διαγνωστικές δυνατότητες, διευκολύνοντας τη διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση και ως εκ τούτου συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της θεραπευτικής αγωγής. Η σημασία και η αξία της προσφοράς αυτής γίνεται αντιληπτή, εἀν ληφθουν υπόψη αφενός μεν η σπανιότητα των εξετάσεων αυτών στην ευρύτερη περιοχή της ΝΔ Μαδαγασκάρης και αφετέρου η αδυναμία των ασθενών να υποβληθούν στη σχετική δαπάνη λόγω φτώχειας. Πέραν της παροχής υγειονομικής περίθαλψης στον τοπικό πληθυσμό, η κοινωνική προσφορά του Κέντρου επεκτείνεται και στα παρακάτω:
  • Πρόγραμμα χορήγησης βρεφικού γάλακτος και τροφής σε υποσιτισμένα παιδιά.
  • Κάλυψη εξόδων νοσηλείας και χειρουργικών επεμβάσεων πολύ φτωχών ασθενών σε κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα όταν το Κέντρο Υγείας δεν διαθέτει τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
  • Κέντρο κλινικής εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης σπουδαστών Νοσηλευτικών Σχολών του Τουλεάρ κατόπιν σχετικού αιτήματος.
  • Στήριξη του Δημοσίου Υγειονομικού συστήματος της Μαδαγασκάρης. Στα πλαίσια της άριστης συνεργασίας της με τις Υγειονομικές αρχές του κράτους, η Κλινική έκανε επανειλημμένα δωρεές πλεονάζοντος αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και φαρμάκων στο Νομαρχιακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο HOSPITAL DE TULEAR, καθώς και Νοσοκομειακού εξοπλισμού και ιατρικών μηχανημάτων (Αναισθησιολογικό μηχάνημα, χειρουργικά κρεββάτια, εξεταστικά κρεβάτια, νοσοκομειακά κρεβάτια, οδοντιατρικά συγκροτήματά κα) στη Νομαρχιακή Διεύθυνση Υγείας της ΝΔ Μαδαγασκάρης (Direction Regional de Sant’e Puplique.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κυβερνήτης της Region Antsimo Antrefana (ΝΔ Μαδαγασκάρης) απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή στη διεύθυνση της Κλινικής αναγνωρίζοντας την προσφορά της στους κατοίκους της περιοχής και ειδικά τους φτωχούς.