Το Κέντρο Υγείας “Ευαγγελισμός” στο Τουλεάρ προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Στους χώρους της κλινικής λειτουργούν:

  1. Ιατρεία Γενικής Ιατρικής. Προσφέρεται Ιατρική Εξέταση από Γενικό Ιατρό (Medical Consultation – General Practitioner)
  2. Αίθουσα Νοσηλείας (Treatment Room). Νοσηλευτικές πράξεις: χορήγηση ενέσεων και ορών, μικρές χειρουργικές τεχνικές κα.
  3. Φαρμακείο. Διαθέτει όλα τα βασικά φάρμακα (Essential Medicine) με βάση την τοπική επιδημιολογία και τα επιπολάζοντα τροπικά νοσήματα από τα οποία πάσχει υποφέρει ο γηγενής πληθυσμός.
  4. Τμήμα Υπερήχων. Η δυνατότητα εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων από εξειδικευμένο Ακτινολόγο είναι μεγάλης διαγνωστικής σημασίας.
  5. Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Είναι άρτια εξοπλισμένο πέραν των απαραιτήτων βασικων μηχανημάτων (Μικροσκόπια, Υδατόλουτρο, Αυτόματες Πιπέττες, κα), με αυτόματο Αιματολογικό Αναλυτή, Βιοχημικό Αναλυτή και Αναλυτή ELISA. Στο Εργαστήριο διενεργούνται όλες οι βασικές αιματολογικές, βιοχημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις. Επιπλέον, εκτελούνται εξειδικευμένες αναλύσεις για τροπικά νοσήματα όπως: Λεπτής και Παχείας σταγόνας για Ελονοσία, Ταχεία διαγνωστική δοκιμασία για Ελονοσία (malaria rapid test), Παρασιτολογική κοπράνων για Ελμινθιάσεις και άλλες παρασιτώσεις, εξέταση ούρων για Σχιστοσωμίαση καθώς και αναλύσεις με τη μεθοδο ELISA για Σχιστοσωμίαση, Κυστικέρκωση και άλλα παρασιτικά νοσήματα τα οποία επιπολάζουν στην περιοχή.
  6. Οδοντιατρείο. Εξοπλισμένο με τα απαραίτητα εργαλεία και αναλώσιμα προσφέρει όλες τις βασικές οδοντιατρικές υπηρεσίες.

Στους χώρους του Κέντρου υφίστανται υποδομές και εξοπλισμός για Οφθαλμολογικό ιατρείο, Ακτινολογικό τμήμα και άλλες υπηρεσίες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Το Κέντρο είναι στελεχωμένο με το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο βοηθητικό προσωπικό: Τρεις Ιατρούς Γενικής Ιατρικής, Υπερηχολόγο, Τεχνικό Εργαστηρίου, Νοσηλευτές, Υπεύθυνο Φαρμακείου, Καθαρίστριες, και Φύλακα. Διευθυντής της Κλινικής από το 2016 είναι ο κ. William Anjarasoa Befanina.