Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους παρακάτω:
Ονοματεπώνυμο Θέση
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΔΑΡΙΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΕΡΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΑΪΦΗ
ΤΑΜΙΑΣ
ΣΚΕΥΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗ
ΜΕΛΟΣ
ΛΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΔΡ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ
ΜΕΛΟΣ