Το ποσοστό αναλφαβητισμού, ειδικά στα χωριά και τις αγροτικές περιοχές της Αφρικανικής Ηπείρου, είναι πολύ μεγάλο λόγω της έλλειψης σχολικών μονάδων αλλά κυρίως λόγω οικονομικής δυσπραγίας γιατί πολλές οικογένειες δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα για τα προς το ζην. Μεγάλο ποσοστό των παιδιών στην Αφρική δεν έχουν την ευκαιρία να φοιτήσουν σε σχολεία ούτε καν της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Χαρακτηριστική υπήρξε η ιστορία ενός πατέρα ο οποίος μοίραζε ένα μολύβι στα τρία για να μπορέσουν τα τρία του παιδιά να φοιτήσουν στο σχολείο. Υπάρχουν επίσης παιδιά που δεν μπορούν να φοιτήσουν λόγω έλλειψης ρουχισμού ή γιατί δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το μηδαμινό ποσό των 2 ευρώ για να καλύψουν το κόστος φοίτησης στο σχολείο για έναν ολόκληρο χρόνο.

Μια από τις πρωτεύουσες δράσεις της ΜΚΟ ΙΗΑ είναι η εξασφάλιση των σχολικών διδάκτρων για να μπορέσουν, παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα, να φοιτήσουν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Είναι απίστευτο κι όμως αληθινό το ότι ένα παιδάκι με ένα μόνον κέρμα των δύο ευρώ μπορεί να φοιτήσει για έναν χρόνο στο σχολείο.